Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Grzebienisku


nr rachunku bankowego:
92 1050 1520 1000 0090 3142 8999


kod Swift Banku: INGBPLPW


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL92 1050 1520 1000 0090 3142 8999